Velkommen til censorformandskabet for: Professionsbachelor i offentlig administration
Professionsbachelor i skat
Professionsuddannelsen i sundhedsadministrativ
koordination

Om os

Denne hjemmeside inderholder informationer fra censorformandskabet for Administrationsbacheloruddannelsen.
Siden vil løbende blive opdateret. Har du kommentarer til hjemmesiden er du velkommen til enten at kontakte censorformandskabet eller Professionshøjskolernes Censorsekretariat, Mette Skovfoged Hansen på censor-it@ucsyd.dk eller 7266 5180.